Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Emmet css

Emmet -zestaw narzędzi do skrótowego pisania kodu HTML i CSS - wpisujemy skrót i wciskamy TAB   główna strona Emmet   CSS bg+ background: #fff url() 0 0...

Emmet html

Emmet -zestaw narzędzi do skrótowego pisania kodu HTML i CSS - wpisujemy skrót i wciskamy TAB   główna strona Emmet   HTML Lorem ipsum generator - określenie ilości...

Sass – frameworks

konsola: gem install susy gem install breakpoint gem install compass gem list - lista wszystkiego co zainstawlowane gem uninstall...

Sass – kodowanie

@ - symbol oznacza dyrektywę # - symbol interpolacji by połączyć zmienną z wyświetlana...

Sass – dziedziczenie

dziedziczenie, ineritance dwie ważne zasady: nie można w ciągu wprowadzać kolejnych class po @extend klasa musi być zdefiniowana w danym zakresie styli, czyli nie możemy użyć w...

Sass – functions

interactive sass shall in comand line: sass -i or sass --interactive + enter #333 + #777 -> #aaa #090807 - #030201 -> #060606 #123456 * 2 -> #2468ac #222 * #040404...

Sass – media queries

zastosowanie mixinów w media queries: $content-width: 960px $screen-xs: 480px $screen-sm: 768px $screen-md: 992px $screen-lg: 1200px @mixin tiny-screens() @media only screen and...

Sass – colors

funkcje kolorów w sass   Darken & Lighten $color: #08baba $colorDarker: darken( $color, 20% ) $colorDark: darken( $color, 10% ) $colorLight: lighten( $color, 10% ) $colorLighter:...

pobranie koloru RGB w JS

$('p').each(function(){ var rgb = $(this).css('color'); rgb = rgb.match(/^rgb\((\d+),\s*(\d+),\s*(\d+)\)$/); function hex(x) {return ("0" +...

Data Base

wykorzystując strftime możemy zmodyfikowac nazwę exportowanej bazy danych: %Y-%m-%d %H:%M:%S w phpMyAdmin dając w ustawieniach @DATABASE@ - eksportowana baza danych jest zapisywana pod jej...

technologie, narzędzia przydatne dla web developera

  technologie internetowe CSS3 XHTML/HTML5 API dla HTML API REST/SOAP LESS SASS Responsive Web Design Bootstrap PHP MySQL, NoSQL databases JavaScript JS...

Limit WP_POST_REVISIONS

define('AUTOSAVE_INTERVAL', 800); // seconds define('WP_POST_REVISIONS',...

query vars

query variables functions.php: add_filter('query_vars', 'wsQueryVars'); function wsQueryVars($vars) { $vars = 'webDesign'; //register new query vars $vars = 'webCoding';...

HTTP requests

rodzaje żądań HTTP: GET request - zapytanie wpisane w adres przeglądarki pozwala na otrzymanie lub odebranie danych (get or receive informations) POST request - wysyła DELETE...