Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

JavaScript kursy

https://vimeo.com/96425312 https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS http://javascript.info/ http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/javascript-the-core-2nd-edition/...

footer z copyright i aktualnym rokiem

dodanie znaku copyright i aktualnego roku w php: All rights reserved &copy; <?php print date('Y'); ?> lub z podaniem linków do stron twórców: <footer>...

backto

backto: <a class="button" id="backLink" href="#">Powrót do poprzedniej strony</a> <script type="text/javascript">...

Dodanie strony do panelu admina

parę sposobów na dodanie strony z opisem tematu w panelu administratora: w admin-menu.php podpiętym do function php poprzez: include_once 'lib/admin-menu.php';   aby otrzymać...

Sass – mixin

mixins - re-używalny kawałek kodu, aby nie powtarzać kodu - w myśl zasady Dont Repeat Yourself sass: @mixin warning { background-color: orange; color: #fff; &:hover {...

Rejestracja custom post

dodanie custom post type w pliku function.php a najlepiej w osobnym pliku custom-posts.php który podpinamy do function.php poprzez: include_once...

ES6

arrow function - => this nie jest przenoszone ternary operator - ${ condition ? true : false } template literal, template strings - kod pomiędzy `` pozwala na łamanie lini kodu i...

wartość relationship w linkach rel=” „

rel - relationship to microformat możliwe wartości rel w linkach: rel="Start" rel="Top" rel="Up" rel="First" rel="Prev" rel="Previous" rel="Next" rel="Last"...

ilość posów w kategorii i strzałka dla parent link menu – Walker_Nav_Menu

wyświetlenie ilości postów danej kategorii dzięki $category->category_count oraz wyświetlenie ikony strzałki przy pozycjach mających sub-menu: class Nav_Walker_Nav_Menu extends...

wykaz kategorii z subkategoriami i należącymi do nich wpisami

uzyskanie wykazu kategorii i podkategorii z wpisami za pomocą kodu: <?php $categories = get_categories('child_of='.get_queried_object()->term_id); if(!empty($categories)):...

dodanie obrazka na stronie – różne sposoby

dodanie obrazka z pola ACF z opcją obiect image: <div class="home-slider-inner"> <?php while ( have_rows('slider') ) : the_row(); $imgID = get_sub_field('image'); $img...

dodanie klasy do co trzeciego elementu

aby dodać klasę do co trzeciego elementu w liście wprowadzamy w js kod: $(".featured.module").filter(function(index, element){ return index % 3 ==...

własny shortcode WP

aby dodać własny shortcode należy w function.php wprowadzić kod: // foto info single page function text_info( $atts, $content = null ) { return '<span class="text_info">'...

ID Front page, id post page WordPress

aby pobrać id strony która jest zadeklarowana w temacie jako frontpage (statyczna strona) lub strony postów (blog) należy użyć kodu: <?php $frontpage_id = get_option(...