Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

przedostatni element listy

-- li:nth-last-child(2){ margin-right:...

placeholder style i wartości

taki sam placeholder dla każdego inputa w js: $(document).ready(function(){ $('form').find("input, input, textarea").each(function(ev) { if(!$(this).val()) {...

przydatne metody jQuery

.offset().top - odległość wskazanego elementu od topu okna przeglądarki setMarginTopContent: function() { var $fromTop = $('.added-box .post-box').offset().top; $('.page...

pierwszy wpis

modyfikację pierwszego wpisu w liście wpisów można dokonać poprzez kod: <?php echo $wp_query->post_count; ?> <?php if (0 == $wp_query->current_post) { echo...

dodanie własnego koloru do edytora WYSIWYG

w functions.php dodajemy: function my_mce4_options($init) { $default_colours = '"000000", "Black", "993300", "Burnt orange",...

custom post link current w menu

problem: stworzone custom posty (event) bez kategorii i potrzeba dodania w głównym menu linku do wszystkich postów tak aby był zaznaczony kiedy jest się na stronie wszystkich eventów i...

ACF Date Picker

dodanie daty: <?php $event_date = get_field('date', false, false); if( !empty($event_date) ): ?> <?php echo $event_date->format('l, F j, Y'); ?> <?php endif;...

ACF – Advanced Custom Fields

local json Usunięcie z...

image

ciekawe akcje do PS - zapisanie obrazka dla web, dla retiny x2,...

debagowanie błędów w WP

debagowanie błędów w WP - poprzez zmianę w pliku wp-config.php zapisanie informacji do pliku define('WP_DEBUG', true); define('WP_DEBUG_LOG', true); define('WP_DEBUG_DISPLAY',...

pre_set_site_transient

...

ACF Repeater field

pobranie ilości pól w ACF Repeater field i zamknięcie co 2 boksy w divie/article przez wykorzystanie count(get_sub_field('menu_description')) <?php $fullFields =...

usunięcie defaultowych strzałek w select na IE

aby usunąć defaultowe strzałki z elementu select w przeglądarce ie należy dodać w kodzie: select::-ms-expand { display:...

search only posts

modyfikacja wyszukiwania w standardowym search WP poprzez kod dodany w functions.php: //search only post function SearchFilter($query) { if ($query->is_search)...