html

wartość relationship w linkach rel=” „

rel - relationship to microformat możliwe wartości rel w linkach: rel="Start" rel="Top" rel="Up" rel="First" rel="Prev" rel="Previous" rel="Next" rel="Last"...

elementy html

elementy html blokowe: <div> <h1> - <h6> <p> <form> elementy html liniowe: <span> <a> <img> - należy zawsze podawać atrybut alt...

select

element select - tworzy rozwijalną listę opcji którą można podzielić na podgrupy dla łatwiejszego rozróżnienia treści: <select id="mountains"...

tabele

poprawne kodowanie tabeli: <table> <caption> Nazwa tabeli </caption> <thead> <tr> <th>tytuł 1 kolumny</th>...

nie podążaniem za linkiem

aby wyszukiwarki nie indeksowały linków które mamy zawarte w treści strony wystarczy do nich dodać...

iframe

element iframe - ramka iframe (pływająca) - pozwala na ładowanie innej strony lub media wewnątrz pojedynczej strony - 'zagnieżdżony kontekst przeglądania' <iframe...

hyperlink a

wartości atrybutu rel w elemencie a: alternate archives author bookmark external first - porządek nawigacji help index - porządek nawigacji last - porządek...

element link

a - odnośnik, odsyłacz, łącze, hiperłącze, link atrybuty elementu link: href - wskazuje zewnętrzny arkusz stylów i ikon media - określa rodzaj medi (ekran, pdf, wydruk) hreflang -...

znaczniki meta

określenie zestawu znaków lista słów kluczowych odświeżanie strony ładowanie innej strony robots nazwa aplikacji opis adres aplikacji wstępne pobieranie medi przed...

znacznik base

pozwala odwoływać się do innych stron względem strony głównej zdefiniowanej w znaczniku base <base href="https://webscene.pl/"> - <link...

poprawne przekierowanie linków strony gdy przenosimy stronę na inną domenę

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_domain_name\.pl$ RewriteRule ^(.*) http://new_domain_name.pl/$1 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old_domain_name\.pl$ RewriteRule ^(.*)...