php

Wyświetlenie danych z tablicy

-- <?php //Tworzymy przykładową tablice $tablica = <a...

info z jakiej strony wysyłany jest formularz

- <input type="hidden" value="<?php echo($_SERVER); ?>" name="urlk"...

pobranie adresu strony

<?php $url='http://'.$_SERVER.$_SERVER; echo $url...

dołącznie pliki z funkcjami php

dołącznie pliki z funkcjami php za pomocą: require_once...