Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

CSS Triangles

Trójkąty w css: .arrow-up { width: 0; height: 0; font-size: 0; line-height: 0; border-left: 5px solid transparent; border-right: 5px solid transparent;...

własne kolumny w WordPress admin panel

Wstawienie kolumn w wykazie postów w panelu administratora bardzo ułatwia nawigację po wpisach, aby dodać kolumny zawierające wybrane custom fields wstawiamy kod w...

texteditor – modyfikacja Wysiwyg

poniższy kod, najlepiej zamieścić jako plik texteditor.php i podpiąć do pliku functions.php poprzez: include_once 'lib/texteditor.php'; pozwala na dodanie własnych formatów...

add_filter, add_action

wordpress add_filter: add_filter('login_headerurl', 'ifHeaderUrl'); - adres logo przy panelu logowania add_filter('acf/fields/google_map/api', ifMapKey'); - dodanie API key do google...

wykaz kategorii z ilością wpisów

Wykaz kategorii portalu z ilością wpisów: <ul> <?php wp_list_categories( array( 'orderby' => 'name', 'show_count' => true, 'exclude'...

ostatni dodany post w menu

wyświetlenei w menu linka do ostatniego opublikowanego posta - snippet z viper007bond // Front end only, don't hack on the settings page if ( ! is_admin() ) { // Hook in early to...

WordPress snipets

wp_head(); wp_footer(); get_header(); get_footer(); wp_nav_menu(array( 'theme_location' => 'hederMenu' )); while(have_posts()):the_post(); //...

Photoshop – Keyboard Shortcuts

skróty - shortcuts Text & Typography CTRL+Enter - potwierdzenie wprowadzonego tekstu Esc - wyjście z opcji zaznaczenia tekstu Windows Ctrl + W - zamknięcie...

JavaScript kursy

https://vimeo.com/96425312 https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS http://javascript.info/ http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/javascript-the-core-2nd-edition/...

footer z copyright i aktualnym rokiem

dodanie znaku copyright i aktualnego roku w php: All rights reserved &copy; <?php print date('Y'); ?> lub z podaniem linków do stron twórców: <footer>...

backto

backto: <a class="button" id="backLink" href="#">Powrót do poprzedniej strony</a> <script type="text/javascript">...

Dodanie strony do panelu admina

parę sposobów na dodanie strony z opisem tematu w panelu administratora: w admin-menu.php podpiętym do function php poprzez: include_once 'lib/admin-menu.php';   aby otrzymać...

Sass – mixin

mixins - re-używalny kawałek kodu, aby nie powtarzać kodu - w myśl zasady Dont Repeat Yourself sass: @mixin warning { background-color: orange; color: #fff; &:hover {...

Rejestracja custom post

dodanie custom post type w pliku function.php a najlepiej w osobnym pliku custom-posts.php który podpinamy do function.php poprzez: include_once...