Wyniki Tagów

Wpisy dla: git
Liczba wyników: 3

Git workflow

git clone / git pull git checkout -b feature/name //codding git add -A git commit -m "added code to page.php" git checkout master git pull git checkout feature/name git...

GIT

git --version git init git clone git clone --help git clone adres . - polecenie z kropką na końcu - utworzenie kopii w bieżącym folderze git clone adres - bez kropki na...

Git system kontroli wersji

Git system kontroli wersji - śledzi zmiany dokonywane na plikach.   download instalacja na mac, instalacja na win na mac niektóre polecenia trzeba uruchomić jako super admin czyli...