Powrót do Dev Notes

Dodanie elementy do DOM

najefektywniej dodajemy element do dom z wykorzystaniem createDocumentFragment

  let element;
  const app = document.getElementById('app');
  const fragment = document.createDocumentFragment();

  for (let i = 0; i < 30; i++) {
   element = document.createElement('p');
   text = document.createTextNode(`This just got added ${i+1}`);
   element.appendChild(text);
   fragment.appendChild(element);
  }

  app.appendChild(fragment);