jQuery

placeholder style i wartości

taki sam placeholder dla każdego inputa w js: $(document).ready(function(){ $('form').find("input, input, textarea").each(function(ev) { if(!$(this).val()) {...

przydatne metody jQuery

.offset().top - odległość wskazanego elementu od topu okna przeglądarki setMarginTopContent: function() { var $fromTop = $('.added-box .post-box').offset().top; $('.page...

zablokowanie scrolowania

blokowanie scroll na tabletach i smartfonach poprzez:   w js: //target the entire page, and listen for touch events $('html, body').on('touchstart touchmove', function(e){...

scroll link

płynne scrolowanie do góry strony lub elementu wyznaczonego anchorem: //scroll function $('.scroll-link').click(function(e){ e.preventDefault(); var myLink =...

płynny scroll do kotwicy

aby płynnie przejść do kolejnego elementu strony opatrzonego w anchor lub topu strony korzystamy z: //scroll to anchor $('.down_btn').click(function() { $('html,...

usuniecie Background-image dla mobile

dla usunięcie obrazka tła tylko w wersji mobile można wykorzystać poniższy kod jQuery: window.jQuery = window.$ = jQuery; $(document).ready(function() { var $window = $(window);...

jQuery do różnych wielkości okna

var $window = $(window);   function checkWidth() {     var windowsize = $window.width();     if (windowsize < 900) {       }     else if (windowsize > 899)...

jQuery 2

wersja jQuery 2 - bez wsparcia dla przeglądarek Internet Explorer 6, 7,...

formularze w jQuery

Wykorzystanie datalist - lista sugerowanych pozycji. <script type="text/javascript"> FormWeb=new Object(); FormWeb.goForm=function(){ var mountain =...

jQuery

jQuery API   dołączenie biblioteki: aby zawsze używać aktualnej wersji biblioteki z rodziny 11 najlepiej skorzystać z CDN google z pominięciem numeru aktualizacji wersji, google...

Video plugin jQuery

Pluginy biblioteki jQuery przydatne do osadzania video na stronie.   FitVids - automatyzuje zadanie dopasowania materiału video do responsywnej...

automatyczne pętle i łańcuchy wywołań funkcji

automatyczne pętle - automatyczna, wbudowana w jQuery funkcja pętli do pobierania elementów $('myImg img').show(); łańcuchy wywołań funkcji - zapisanie kilku wywołań funkcji...

biblioteka jQuery Tools

komponenty biblioteki jQuery Tools: karty podpowiedzi nakładki funkcje przewijania formularze okna narzedziowe   stanowi alternatywę dla jQuery UI z powodu małej...

jQuery UI

Widżety: Accordion (interakcja - draggable) Autocomplete (interakcja - droppable) Button (interakcja - resizeable) Datapicker (interakcja - selectable) Dialog (interakcja -...