image

dodanie obrazka na stronie – różne sposoby

dodanie obrazka z pola ACF z opcją obiect image: <div class="home-slider-inner"> <?php while ( have_rows('slider') ) : the_row(); $imgID = get_sub_field('image'); $img...

image

ciekawe akcje do PS - zapisanie obrazka dla web, dla retiny x2,...

dodanie własnych rozmiarów obrazka

dodanie własnych rozmiarów obrazka do listy add media ustawiamy w functions.php //added all registered sizes img add_filter( 'image_size_names_choose', 'ml_custom_image_choose' ); function...

Gęstość ekranu – dopasowane wyświetlanie obrazków

Gęstość ekranu - parametr określający liczbę pikseli znajdujących się na określonej powierzchni. PPI - pixels per inch.   Retina - posiada powiększona gęstość ekranu w...

Generator zastępczych obrazków – image placeholder

placehold.it generuje szare prostokąty z określonym przez nas wymiarem dla zastąpienia fotografii tworzeniu makiet strony.    ...

Dodanie własnego rozmiaru obrazków w WordPress

Tworzymy własny wymiar obrazków w systemie WordPress poprzez: add_image_size ( string $name, int $width, int $height, bool|array $crop = false )   Przycinanie obrazku możemy ustawić...