Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Zmiana ikony w panelu admina WordPressa

Aby zmienić ikonę np. wyświetlaną domyślnie dla postów - ikona pinezki wystarczy napisać funkcje, która nadpisuje domyślne style. Dostepne ikony możemy pobrać z dashicons /** *...

inne przydatne narzędzia

translatory: deepl.com grammarly.com managery haseł keePass...

certyfikat SSL i protokół https na stronie z WP

Certyfikat SSL i protokół https zwiększają bezpieczeństwo danych poprzez szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy serwerem a odbiorcom - użytkownikiem. Pierwszym krokiem jest...

WordPress 5.x

od wersji 5.2 korzystanie z login_headertitle uznawane jest za przestarzałe, zostało zastapione...

WordPress post pagination

Paginacja postów w WP w function.php definiujemy globalny wygląd i parametry: // global pagination function globalPagination() { $args = [ 'screen_reader_text' => ' ',...

Firebase – baza danych od google

Firebase - rozpoczynamy projekt zarządzanie - panel Authentication metody kolekcji: db.collection('name-of-collection').onSnapshot() db.collection('name-of-collection').add()...

Różne stany inputa

/* Show red borders when filled, but invalid */ input:not(:placeholder-shown) { border-color: hsl(0, 76%, 50%); } /* Show green borders when valid */ input:valid { border-color:...

Przydatne packages

slugify - npm install slugify - do tworzenia sluga z zwykłego tekstuuse: this.slug = slugify(this.title, { replacement: '-', remove: //g, //globaly...

Vue Router

Vue Router pozwala na wyświetlanie poszczególnych podstron aplikacji osobny, dodatkowy package do Vue - vue-router w pliku router/index.js zamieszczamy: impor Vue from 'vue' import...

Vue – linki i ciekawe tootki

droptica.pl webmastah.pl...

Ciekawe tootki

Lista fajnych, rozwijających tootków w różnych technologiach: css animacja lśniącego przycisku - przez...

Vue axios

instalacja: npm install axios --save -dev użycie w template: <div class="" v-for="post in posts" :key="post.id"> <h3>{{ post.title...

Vue life-cycle hooks

  hooks: mounted - manipulacja DOM Najczęściej wykorzystywane: created mounted update przykłady: beforeCreate() { alert('before create hook');...

vue-cli

interfejs wiersza poleceń. Inicjalizacja aplikacji Vue z dowolną konfiguracją, szablon Webpack, Browserify lub html. instalacja npm install -g vue-cli npm install -g @vue/cli sposoby...