Wyniki Tagów

Wpisy dla: query_posts()
Liczba wyników: 2

pierwszy wpis

modyfikację pierwszego wpisu w liście wpisów można dokonać poprzez kod: <?php echo $wp_query->post_count; ?> <?php if (0 == $wp_query->current_post) { echo...

przywrócenie $wp_query po użytej pętli

przywraca  $wp_query i wartość globalnych danych do wartości podstawowych. Powinna być stosowana po pętli query_posts(). <?php wp_reset_query();...