vue-cli

interfejs wiersza poleceń. Inicjalizacja aplikacji Vue z dowolną konfiguracją, szablon Webpack, Browserify lub html.

instalacja

npm install -g vue-cli
npm install -g @vue/cli

sposoby inicjalizacji aplikacji:


vue init webpack
vue init webpack-simple
vue init browserify
vue init browserify-simple
vue init simple

simple – do testowych projektów lub prototypowania
webpack, browserify – projekty produkcyjne, SPA (single-page application)