Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Sass – colors

funkcje kolorów w sass   Darken & Lighten $color: #08baba $colorDarker: darken( $color, 20% ) $colorDark: darken( $color, 10% ) $colorLight: lighten( $color, 10% ) $colorLighter:...

pobranie koloru RGB w JS

$('p').each(function(){ var rgb = $(this).css('color'); rgb = rgb.match(/^rgb\((\d+),\s*(\d+),\s*(\d+)\)$/); function hex(x) {return ("0" +...

Data Base

wykorzystując strftime możemy zmodyfikowac nazwę exportowanej bazy danych: %Y-%m-%d %H:%M:%S w phpMyAdmin dając w ustawieniach @DATABASE@ - eksportowana baza danych jest zapisywana pod jej...

technologie, narzędzia przydatne dla web developera

  technologie internetowe CSS3 XHTML/HTML5 API dla HTML API REST/SOAP LESS SASS Responsive Web Design Bootstrap PHP MySQL, NoSQL databases JavaScript JS...

Limit WP_POST_REVISIONS

define('AUTOSAVE_INTERVAL', 800); // seconds define('WP_POST_REVISIONS',...

query vars

query variables functions.php: add_filter('query_vars', 'wsQueryVars'); function wsQueryVars($vars) { $vars = 'webDesign'; //register new query vars $vars = 'webCoding';...

HTTP requests

rodzaje żądań HTTP: GET request - zapytanie wpisane w adres przeglądarki pozwala na otrzymanie lub odebranie danych (get or receive informations) POST request - wysyła DELETE...

Przydatne do kreowania

Dźwięki z kawiarni w tle do ułatwienia skupienia i kreatywności -...

wp security

...

wp json

...

Git bash

CD -change directory pwd - print working...

pobranie danych meta tag z head

przez jQuery: var author =...

Controllers

Controllers - selektywne ładowanie logiki DRY (dont repeat yourself) - zastosowanie front controller Controller sprawdza jaki jest widok  z function.php ładuje to co jest potrzebne Twig -...

JavaScript – DOM

nodeType - własność węzła, zawiera kod numeryczny określający typ węzła 1 - document.ELEMENT_NODE 3  - document.TEXT_NODE 8 - document.COMMENT_NODE childNodes -...