Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Przydatne do kreowania

Dźwięki z kawiarni w tle do ułatwienia skupienia i kreatywności -...

wp security

...

wp json

...

Git bash

CD -change directory pwd - print working...

pobranie danych meta tag z head

przez jQuery: var author =...

Controllers

Controllers - selektywne ładowanie logiki DRY (dont repeat yourself) - zastosowanie front controller Controller sprawdza jaki jest widok  z function.php ładuje to co jest potrzebne Twig -...

JavaScript – DOM

nodeType - własność węzła, zawiera kod numeryczny określający typ węzła 1 - document.ELEMENT_NODE 3  - document.TEXT_NODE 8 - document.COMMENT_NODE childNodes -...

Check if is no post content

-- echo ('' == get_post()->post_content?'content under...

Narzędzia do designu

Narzędzia i rozwiązania przydatne przy projektowaniu: modulargrid.org - grid gridcalculator.dk - grid photopea - darmowy edytor online do plików psd, xcf, sketch, xd, cdr dobieranie...

Grunt

Grunt - task runner taski opisane JS   Instalacja potrzebny Node.js z dodaniem do PATH ścieżki instalacyjnej do Node,js aby korzystać w konsoli z poleceń npm   npm install...

jQuery metody, selektory zdarzenia

WYKAZ METOD .addClass('className') - dodaje klasę do elementu .removeClass('className') - usuwa klasę do elementu .toggleClass('className') - przełączanie nazwy klasy .css() -...

Zmiana URL w bazie danych przy przenoszeniu WordPressa

zmiana starego url na nowy - prefix bazy danych wp_ UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl') WHERE option_name = 'home' OR...

wstawienie szablonu strony do innej strony

- <?php load_template(TEMPLATEPATH . '/front-page.php');...

less snippets

dodanie przeźroczystego koloru tła: .rgbaColorIn(@color, @opacity : 1){ @result: rgba( red(@color), green(@color), blue(@color), @opacity ); } .section { .rgbaColorIn(red, 50%);...