sprawdzenie czy strona używa http w wersji 1 czy 2 poprzez wpisanie w consoli polecenia curl --head www.test.com