ACF

ACF 6.2.5 – text field, area with iframe

Od wersji ACF (advanced custom fields) 6.2.5 z powodu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzono zmienę do pól aby uniknąć wstrzykiwania złośliwego kodu HTML. Kiedy jednak potrzebujemy w polu...

ACF Group

Proste pobranie wartości pola Group $field = get_field('hero'); if( $field ): echo $field; endif; Pobranie ID pola Group $field = get_field_object('hero'); echo...

ACF Date Picker

dodanie daty: <?php $event_date = get_field('date', false, false); if( !empty($event_date) ): ?> <?php echo $event_date->format('l, F j, Y'); ?> <?php endif;...

ACF – Advanced Custom Fields

local json Usunięcie z...

ACF Repeater field

pobranie ilości pól w ACF Repeater field i zamknięcie co 2 boksy w divie/article przez wykorzystanie count(get_sub_field('menu_description')) <?php $fullFields =...

ACF Images

images as Object <?php $image = get_field('fotografia_top'); ?> <img src="<?php echo $image; ?>" alt="<?php echo $image; ?>"...

pobranie nazwy kategorii przez custom fields – taxonomy

w polu custom fields taxonomy odznaczamy single term object: <?php $term = get_field('taxonomy_field_name'); if( $term ): ?> <h2><?php echo $term->name;...

pobranie linku kategorii poprzez custom fields

panel WP: Custom fields – wstawione Pola: link_news - jako Taksonomy wybieramy ustawienia: Field Type na radio buttons Return Value na Term Object kod na stronie do...

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP: Custom fields - wstawione Pola: offers_internet - jako Repeater pola podrzędne: related_page -  jako post_object text - jako textarea   kod na stronie do...

pobranie pola custom fields

<?php the_field('name'); ?> <?php echo get_field('name');?> <?php echo get_field('name', ID);?> <?php if(get_field('name')): ?><h2><?php the_field('name');...