mobile

touch zamiast hover

$('a').on('click touchend', function(e) { var el = $(this); var link = el.attr('href'); window.location = link; }); $(document).ready(function() {...

zablokowanie scrolowania

blokowanie scroll na tabletach i smartfonach poprzez:   w js: //target the entire page, and listen for touch events $('html, body').on('touchstart touchmove', function(e){...

usuniecie Background-image dla mobile

dla usunięcie obrazka tła tylko w wersji mobile można wykorzystać poniższy kod jQuery: window.jQuery = window.$ = jQuery; $(document).ready(function() { var $window = $(window);...

navigator.appVersion

navigator.appVersion - informację o sprzęcie używanym do wyświetlania strony <script type="text/javascript"> var envir=navigator.appVersion;...

Mobile menu

tworzymy mobilne menu z fajnym efektem po najechaniu na przycisk i otwarciu menu mobilnego. kod html w wersji desktop: <!-- header section --> <section...

mobile website

w sekcji header <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1">   style: /*...

mobilna aplikacja internetowa

pakiet programistyczny SDK (Software Development Kit) Emulator - aplikacja instalowana na komputerze w celu symulowania urządzeń przenośnych   Emulator Apple Safari -...