Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Select –

Multiple selection combobox built for bootstrap...

Walidatory formularzy

jQuery form...

Lorem ipsum generatory

Generatory tekstu zastępczego: loremipsum.io pobieranie losowych obrazków: picsum.photos placeholdery obrazków z wymiarami...

Ciekawe konferencje

Made in Wroclaw cssconf.org jsconf.com...

update wordpress

update notification selfhosted themes plugins automatyczny update bez...

mailing

freshmail - kodowanie...

Custom Post Types

Wyświetlenei wszystkich zdefiniowanych Custom Post Types: <?php $post_types = get_post_types( '', 'names' ); echo '<ul>'; foreach ( $post_types as $post_type ) { echo...

Wersjonowanie pliku styli css

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css?v=12345678"...

Uprawnienia plików dla WP na FTP

foldery oraz podfoldery powinny mieć uprawnienia 755 pliki powinny mieć uprawnienia...

Audyt bezpieczeństwa WordPress

Lista wytycznych przydatnych do zwiększenia bezpieczeństwa strony opartej na WP: aktualna wersja php aktualna wersja WP aktualna wersja tłumaczeń WP aktualna wersja pluginów i...

Przekierowanie strony z http na https

w pliku .htaccess na serwerze wprowadzamy kod: <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} =off RewriteCond %{HTTP_HOST} !^mypage\.pl$ RewriteRule ^(.*)$...

Przekierowanie strony zależne od języka

mały kod pozwalajacy sprawdzić jezyk i przekierować na stronę z odpowiednia wersją językową: <?php $lang = substr($_SERVER, 0, 2); switch ($lang){ case "pl":...

Audyt strony

Serwisy, na jakich możemy dokonać audytu strony pod kontami optymalizacji, seo, wydajności: wpmudev - wp-checkup observatory mozilla developers google...

Określanie wersji pakietów w dependencies

Wykorzystując npm i plik package.json możemy dokładnie ustalić jakie wersje pakietów mają być wykorzystywane version - dokładnie wskazana wersja >version - wyższa niż wskazana...