Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Atrybut rel

rel=”nofollow” rel=”follow” rel=noreferrer” - nie przesyła informacji na temat odsyłającej witryny po kliknięciu w link rel="noopener" - zabezpiecza linki z atrybutem...

nice website

piękne, ciekawe strony i nie tuzinkowe rozwiązania, realy nice: archi graphi sterling.it builtbybuffalo.com oohology.com swiwi.me hugeinc.com...

Vue.js

narzędzie do tworzenia w vue - vue-cli npm install -g @vue/cli   Vue, czym jest, co zawiera: mechanizmy templateowania kodu czy powiązywanie danych z elementami DOMu poprzez...

stylowanie tesktu

Line...

Dodanie elementy do DOM

najefektywniej dodajemy element do dom z wykorzystaniem createDocumentFragment let element; const app = document.getElementById('app'); const fragment =...

http

sprawdzenie czy strona używa http w wersji 1 czy 2 poprzez wpisanie w consoli polecenia curl --head...

ES8

string padding - funkcja dla ciągów tekstowych (string) .padStart() i .padEnd() - dodaje przestrzeń przed lub po ciągu znaków. "MasterOfPuppets".padStart(20, '+'); daje...

ES7

metoda includes() do string i array - zwraca true kiedy ciag znaków lub tablica zawiera wskazany element "Hell-oo".includes("o"); //true exponential operator **...

PWA – Progressive Web Apps

jest to zestaw dodatków których nie możesz dodać do każdej aplikacji collection of technologies and techniques you progressively enhance your existing web pages to feel and work more...

React podstawy

React blured separation of concerns style within component bug easy to locate -in one file self contained component rules: create JS Object - properties and values of this object will be...

JSX

JSX - syntax extension of JavaScript. Using it with React to describe what the UI should look like. JSX remind a template language, but it comes with the full power of JavaScript. JSX produces...

telephone label

prosty kod do osadzenia telefonu jako klikalnego numeru pobranego z pola ACF: <!-- header telephone label --> <?php if( function_exists('acf_add_options_page') ) { $telLabel =...

google maps

Artykuły i narzędzia pomocne przy korzystaniu z google maps:...

Grid Layout

container display: grid; grid-template-rows: 200px 200px; grid-template-columns: 200px 200px 200px; grid-row-gap: 30px; grid-column-gap: 30px; grid-gap: 30px; grid-template-rows: 100px...