Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Vue Router

Vue Router pozwala na wyświetlanie poszczególnych podstron aplikacji osobny, dodatkowy package do Vue - vue-router w pliku router/index.js zamieszczamy: impor Vue from 'vue' import...

Vue – linki i ciekawe tootki

droptica.pl webmastah.pl...

Ciekawe tootki

Lista fajnych, rozwijających tootków w różnych technologiach: css animacja lśniącego przycisku - przez...

Vue axios

instalacja: npm install axios --save -dev użycie w template: <div class="" v-for="post in posts" :key="post.id"> <h3>{{ post.title...

Vue life-cycle hooks

  hooks: mounted - manipulacja DOM Najczęściej wykorzystywane: created mounted update przykłady: beforeCreate() { alert('before create hook');...

vue-cli

interfejs wiersza poleceń. Inicjalizacja aplikacji Vue z dowolną konfiguracją, szablon Webpack, Browserify lub html. instalacja npm install -g vue-cli npm install -g @vue/cli sposoby...

Vuex

magazyn Vuex zarządza aktualizacjami stanu aplikacji. Wszystkie komponenty wiedzą o istnieniu magazynu, mają dostęp do jego danych i mogą wykonywać na nim operacje w dowolnej fazie...

Object.defineProperty

Metoda Object.defineProperty umożliwia tworzenie getterów i setterów, dzięki którym można określić, co ma się zdarzyć przy zmianie lub próbie dostępu do...

vue podstawy

Stan aplikacji globalny stan aplikacji. Każdy komponent posiada swoje własne dane, stan aplikacji to dane dostępne z poziomu wszystkich komponentów. Dane stanu aplikacji są inicjalizowane...

Atrybut rel

rel=”nofollow” rel=”follow” rel=noreferrer” - nie przesyła informacji na temat odsyłającej witryny po kliknięciu w link rel="noopener" - zabezpiecza linki z atrybutem...

nice website

piękne, ciekawe strony i nie tuzinkowe rozwiązania, realy nice: archi graphi sterling.it builtbybuffalo.com oohology.com swiwi.me hugeinc.com...

Vue.js

narzędzie do tworzenia w vue - vue-cli npm install -g @vue/cli   Vue, czym jest, co zawiera: mechanizmy templateowania kodu czy powiązywanie danych z elementami DOMu poprzez...

stylowanie tesktu

Line...

Dodanie elementy do DOM

najefektywniej dodajemy element do dom z wykorzystaniem createDocumentFragment let element; const app = document.getElementById('app'); const fragment =...