Wyniki Tagów

Wpisy dla: sass
Liczba wyników: 7

Sass – kodowanie

@ - symbol oznacza dyrektywę # - symbol interpolacji by połączyć zmienną z wyświetlana...

Sass – dziedziczenie

dziedziczenie, ineritance dwie ważne zasady: nie można w ciągu wprowadzać kolejnych class po @extend klasa musi być zdefiniowana w danym zakresie styli, czyli nie możemy użyć w...

Sass – functions

interactive sass shall in comand line: sass -i or sass --interactive + enter #333 + #777 -> #aaa #090807 - #030201 -> #060606 #123456 * 2 -> #2468ac #222 * #040404...

Sass – media queries

zastosowanie mixinów w media queries: $content-width: 960px $screen-xs: 480px $screen-sm: 768px $screen-md: 992px $screen-lg: 1200px @mixin tiny-screens() @media only screen and...

Sass – colors

funkcje kolorów w sass   Darken & Lighten $color: #08baba $colorDarker: darken( $color, 20% ) $colorDark: darken( $color, 10% ) $colorLight: lighten( $color, 10% ) $colorLighter:...

Sass – mixin

mixins - re-używalny kawałek kodu, aby nie powtarzać kodu - w myśl zasady Dont Repeat Yourself sass: @mixin warning { background-color: orange; color: #fff; &:hover {...

preprocesor SASS

Syntactical Awesome StyleSheet- język skryptowy, którego kod przetwarzany jest do plików wynikowych kaskadowych arkuszy stylów - CSS. SASS można rozumieć, jako dodatkową warstwę lub...