css3

user-select – nie zaznaczanie tekstu

kiedy chcemy by tekst był tylko tłem i nie miał możliwości zaznaczenia możemy zastosować user-select z odpowiednimi prefiksami powinien działać pod najnowszymi przeglądarkami...

css3 gradient

- background-image: linear-gradient(red, yellow); background-image: linear-gradient(to left, red, yellow); background-image: linear-gradient(30deg, red, yellow); background-image:...

transition

płynne przejście jednej wartości css do drugiej. -webkit-transition: all 0.4s; -moz-transition: all 0.4s; -o-transition: all 0.4s; transition: all 0.4s; parametry...

counter – licznik

counter pozwala na automatyczną numerację wybranych elementów bez konieczności tworzenia z nich listy numerowanej.   resetowanie licznika by zacząć od wartości 0 przypisujemy...

box-model – box-sizing

wymiarowanie elementów. box-sizing: content-box -> wysokość i szerokość (min/max wysokość, szerokość) kontentu bez wliczania ramki, dopełnienia i marginesów (border, padding,...

box-shadow

wewnętrzny i zewnętrzny   -moz-box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px rgba(235,240,244,1); -webkit-box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px rgba(235,240,244,1); box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px...

::after / ::before

pseudoelementy pozwalające na zamieszczenie zawartości na stronie bez potrzeby ingerencji w kod html, w zawiązku z czym nie pojawia się w DOM. ::before przed określonym elementem ::after po...

css3

css3 - Cascading Style Sheets www.css3.info   border image - tworzenie ramki z obrazka box shadow - tworzenie cieni...

gradientowe ramki

http://www.hongkiat.com/blog/css-gradient-border/ padding: 2rem 2rem 0.6rem 2rem; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 25px, gray 25px, gray 50px); border:...

podział tekstu na kolumny

Podział tekstu na kolumny poprzez właściwość css3:   ilość kolumn: column-count: 3; -moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3; szerokość kolumn: column-width:...