magazyn Vuex

zarządza aktualizacjami stanu aplikacji.
Wszystkie komponenty wiedzą o istnieniu magazynu, mają dostęp do jego danych i mogą wykonywać na nim operacje w dowolnej fazie cyklu życia aplikacji.

 

używanie

podczas inicjalizacji głównego komponentu, przekazujemy instancję magazynu we właściwości store:

import Vuex from 'vuex';
import Vue from 'vue';

Vue.use(Vuex);

var store = new Vuex.Store({
state: { <...> },
mutations: { <...> }
});

new Vue({
components: components,
store: store
});