ES7

metoda includes() do string i array – zwraca true kiedy ciag znaków lub tablica zawiera wskazany element


"Hell-oo".includes("o"); //true

exponential operator ** potęga do wskazanej wartości


const square = (x) => x**2;
const cube = (y) => y**3;