Wyniki Tagów

Wpisy dla: google
Liczba wyników: 1

Firebase – baza danych od google

Firebase - rozpoczynamy projekt zarządzanie - panel Authentication metody kolekcji: db.collection('name-of-collection').onSnapshot() db.collection('name-of-collection').add()...