Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

przeglądarki

obecnie (13.10.2015) mamy dostępne przeglądarki:   Mozilla Firefox stworzona przez firmę Netscape, główna przeglądarka Mozilli. obsługująca HTML5. obsługuje systemy...

html5

Znaczniki html5 oznaczone w poniższym wykazie kolorem: <!-- tekst --> - komentarz <!DOCTYPE> - typ dokumentu a - odnośnik do strony, elementu strony abbr - skrót słowny ,...

pobranie pola custom fields

<?php the_field('name'); ?> <?php echo get_field('name');?> <?php echo get_field('name', ID);?> <?php if(get_field('name')): ?><h2><?php the_field('name');...

kod dla strony home

Wstawienie kodu odróżniającego stronę home od pozostałych podstron - przydatne np kiedy nazwę  strony chcemy mieć jako h1 na home page a jako p na pozostałych podstronach: <?php if...

kolor zaznaczenia tekstu / selection color

::selection{ background: #38afaf; color: #fff; } ::-moz-selection { background: #38afaf; /* Firefox...

ułozenie tekstu wysrodkowanego względem wysokości

.room-name{ display: table; float:left; width: 81px; height: 73px; font-size:14px; padding-left:17px; } .room-name-inner{ display: table-cell; vertical-align: middle;...

zmiana pierwszej litery tekstu

section p:first-child:first-letter, section div.columnize div:first-child...

podział tekstu na kolumny

Podział tekstu na kolumny poprzez właściwość css3:   ilość kolumn: column-count: 3; -moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3; szerokość kolumn: column-width:...

formatowanie tekstu

text-align - poziome wyrównanie bloków tekstowych (p, hx, div, blockquote, pre, hr) left right center justyify start - wyrównuje tekst do lewej strony end - wyrównuje tekst do...

Znaki specjalne HTML

HTML Entities     twarda spacja - &nbsp &emsp; ampersand - & - &amp slash - / backslash - \ &copy - © &quot; - " &lt; - <...

jQuery noConflict

W jQuery znak $ jest używany jako alias funkcji jQuery. Inne biblioteki JavaScript mogą również używać $ aby nie doszło do konfliktu pomiędzy framworkami JS można wykorzystać metodę...

$(document).ready oraz $(window).load

$(document).ready - wczytanie całego dokumentu HTML i przygotowanie (nie załadowanie) wszystkich obiektów DOM - pobrana jest informacja o elemencie img ale jego zawartość nie została jeszcze...

sample video

...

Git system kontroli wersji

Git system kontroli wersji - śledzi zmiany dokonywane na plikach.   download instalacja na mac, instalacja na win na mac niektóre polecenia trzeba uruchomić jako super admin czyli...