WordPress

 • global $post – wczytanie globalnej zmiennej post zawierającej informacje o aktualnie przetwarzanym/wyświetlanym wpisie
 • get_permalink($post->ID) – pobiera odnośnik do wpisu o wskazanym ID
 • $post->post_title – pobiera tytuł wpisu
 • $post->post_content – pobiera treść wpisu
 • $wpdb->prefix – pobranie prefiksu tabel bazy danych

 

hook – podczepienie stworzonej funkcji pod system WordPress w momencie:

 • wykonania konkretnego działania (action) – add_action(), Action Reference
 • wczytywania strony – add_filter($tag, $function_to_add, $priority, $accepted_args), gdzie:
  • $tag – wskazuje element filtrowany – np. the_content, the_title, pełna lista elementów które można filtrować – Filter Reference
  • $function_to_add – wskazuje na funkcję jaka ma zostać dodana
  • $priority – kolejność wykonywania funkcji, niższy numer wykonywany jest wcześniej
  • $accepted_args – liczba argumentów akceptowana przez funkcję

 

Niektóre action:

 • widgets_init
 • wp_enqueue_scripts

 

add_filter:

 • wp_insert_post_data

 

function makeNotePrivate($data) {
 if ($data['post_type'] == 'note') {
  $data['post_content'] = sanitize_textarea_field($data['post_content']);
  $data['post_title'] = sanitize_text_field($data['post_title']);
 }
 if ($data['post_type'] == 'note' AND $data['post_status'] != 'trash') {
  $data['post_status'] = 'private';
 }
 return $data;
}
add_filter('wp_insert_post_data', 'makeNotePrivate');

Zmienne klasowe:

 • $wpdb – klasa ta dostarcza funkcje służące do obsługi bazy danych