hyperlink a

wartości atrybutu rel w elemencie a:

Odwołanie do miejsca na stronie poprzez użycie kotwicy w linku # i atrybuty name.

Sposoby wyświetlania strony poprzez atrybut target:


<a href="mailto:hello@webscene.pl?subject=Zapytanie ze strony" rel="author">Agnieszka Trefler</a>

<a href="#mywork">My Work</a>
<div name="mywork">
</div><a href="https://webscene.pl" target="_blank">

pseudoklasy css3 dla elementu a:

 

Mapy odsyłaczy <map></map> – obrazek, zdjęcie podzielone na obszary będące hiperłaczami.

Map posiada atrybut name

Area – wewnętrzny znacznik map posiada atrybuty:

<map name="mountain">
<area href="#" shape="rect" coords="100,10,200,50" />
</map>

<img src="myPath/images.png" height="60" width="210" usemap="#mountain" />

Anchor:

<a href="http://mywebsite.com#mountain">See more</a>
<p name="mountain">some text, some text</p>

Styl zależny od wartości linku:


a.button[href^="mailto:"] {
	background: #fff url('images/icon-mail.png') no-repeat center right 24px;
}
a.button[href^="tel:"] {
	background: #fff url('images/icon-phone.png') no-repeat center right 24px;
}

#html

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.