wartości atrybutu rel w elemencie a:

 • alternate
 • archives
 • author
 • bookmark
 • external
 • first – porządek nawigacji
 • help
 • index – porządek nawigacji
 • last – porządek nawigacji
 • license
 • next – porządek nawigacji
 • nofollow
 • noreferrer
 • prev – porządek nawigacji
 • search
 • sidebar
 • tag
 • up

Odwołanie do miejsca na stronie poprzez użycie kotwicy w linku # i atrybuty name.

Sposoby wyświetlania strony poprzez atrybut target:

 • _self – w tym samym oknie, wartość domyślna
 • _blank – nowa strona otwarta w nowym oknie przeglądarki
 • _parent – nowa strona otwarta w dokumencie 'rodzic’ bieżącej strony. Dokument rodzic jest zazwyczaj oknem przeglądarki, które otworzyło bieżącą stronę
 • _top – nowa strona otwarta w głównej części okna bieżącej przeglądarki

<a href="mailto:hello@webscene.pl?subject=Zapytanie ze strony" rel="author">Agnieszka Trefler</a>

<a href="#mywork">My Work</a>
<div name="mywork">
</div><a href="https://webscene.pl" target="_blank">

pseudoklasy css3 dla elementu a:

 • :link
 • :visited
 • :hover
 • :active

 

Mapy odsyłaczy <map></map> – obrazek, zdjęcie podzielone na obszary będące hiperłaczami.

Map posiada atrybut name

Area – wewnętrzny znacznik map posiada atrybuty:

 • href – hiperłącze
 • coords – współrzędne krańcowe obszaru aktywnego
 • shape – kształt aktywnego obszaru:
  • circle (koło) – parametry – środek koła i promień
  • rect (kwadrat) – parametry – lewy górny róg i prawy dolny róg
  • polygon (wielokąt) – parametry – współrzędne x,y dla każdego wierzchołka
 • title
<map name="mountain">
<area href="#" shape="rect" coords="100,10,200,50" />
</map>

<img src="myPath/images.png" height="60" width="210" usemap="#mountain" />

Anchor:

<a href="http://mywebsite.com#mountain">See more</a>
<p name="mountain">some text, some text</p>

Styl zależny od wartości linku:


a.button[href^="mailto:"] {
	background: #fff url('images/icon-mail.png') no-repeat center right 24px;
}
a.button[href^="tel:"] {
	background: #fff url('images/icon-phone.png') no-repeat center right 24px;
}