element iframe – ramka iframe (pływająca) – pozwala na ładowanie innej strony lub media wewnątrz pojedynczej strony – 'zagnieżdżony kontekst przeglądania’

<iframe name="smash" width="480px" height="300px" sandbox="allow-same-origin" seamless="seamless" src="http://smashingmagazine.com"></iframe>

atrybuty:

 • src
 • srcdoc – odsyła do tekstu/pliku html
 • name
 • sandbox – do ograniczenia typów zawartości i funkcjonalności które mogą być dostarczone w iframe ze względów bezpieczeństwa, dostępny w przeglądarce Google Chrome
 • seamless – odnośniki otwierane w kontekście przeglądania rodzica zamiast w kontekście zagnieżdżenia – wewnątrz iframe
 • width
 • height

Ładowanie zdjęć do elementu iframe za pomocą elementu a:

<iframe name="myGallery" width="600px" height="600px" src="images/mountain1.jpg"></iframe>
<nav>
 <a href="images/mountain1.jpg" target="myGallery">M1</a>
 <a href="images/mountain2.jpg" target="myGallery">M1</a>
 <a href="images/mountain3.jpg" target="myGallery">M1</a>
 <a href="images/mountain4.jpg" target="myGallery">M1</a>
</nav>
HTML5