poprzedni / następny post


z codex WP:


<?php get_adjacent_post( $in_same_term, $excluded_terms, $previous, $taxonomy ) ?>

 • Parametr $previous – opcjonalny, przyjmuje wartości true/false:
  • true, lub pusta wartość – poprzedni post
  • false – następny post


<a href="<?php echo get_permalink(get_adjacent_post(false, '', true)); ?>" class="nav left">&lAarr;</a>
<a href="<?php echo get_permalink(get_adjacent_post(false, '', false)); ?>" class="nav right">&rAarr;</a>

dodoanie next, prev post z dodaniem klasy dla linków:

w function.php:


// add class for prev, next post
add_filter('next_post_link', 'next_link_attributes');
add_filter('previous_post_link', 'prev_link_attributes');
function next_link_attributes($output) {
  $code = 'class="button-next"';
  return str_replace('<a href=', '<a '.$code.' href=', $output);
}
function prev_link_attributes($output) {
  $code = 'class="button-prev"';
  return str_replace('<a href=', '<a '.$code.' href=', $output);
}

w kodzie single.php:


<!-- single navigation -->
<nav class="single-navigation cfix">
 <?php previous_post_link('%link','poprzedni artykuł','yes'); ?>
 <?php next_post_link('%link','następny artykuł','yes'); ?>
</nav><!-- //single navigation -->