Slider

popularne:

 

Pluginy biblioteki jQuery:

 • Elastislide

dopasowuje rozmiar i zachowanie do aktualnej wielkości ekranu.

Wykorzystuje specjalnie dostosowaną bibliotekę jQuery – jQuery++, dzięki czemu wykorzystuje zdarzenia przeciągania (swipe events) z urządzeń mobilnych.

 

 • FLexSlider2

Obsługa gestów dotykowych na urządzeniach mobilnych.

 

 • ResponsiveSlides

 • Slicebox

Ciekawy efekt wizualny cięcia obrazka na 3-5 pasków i obracania ich jak bryły 3d dla zmiany kolejnego zdjęcia.

 

 • Swiper

Dla urządzeń mobilnych która wykorzystuje sprzętowo wspomagane efekty przejść (tam gdzie jest tego mozliwość) i domyślne reakcje na działanie użytkownika.

 

 

Minimalna wielkość obszaru dotykowego jest definiowana jako >44px.

 

 

Pluginy biblioteki JavaScript obsługujące gesty dotykowe na urządzeniach mobilnych:

 • QuoJS

upraszcza przeglądanie dokumentów html, obsługę zdarzeń, żądań Ajax podczas tworzenia mobilnych stron. Obsługuje:

 • pojedyncze dotknięcia
 • podwójne dotknięcia
 • przytrzymanie (ponad 650ms)
 • przeciągnięcia,
 • uszczypnięcia
 • obroty

Biblioteka QuoJS wykorzystuje składnię z symbolem $$ w celu uniknięcia konfliktów z symbolem $ stosowanym w bibliotece jQuery.

 

 • Hammer

obsługuje gesty:

 • dotknięcia
 • podwójne dotknięcia
 • przesunięcia
 • przeciągnięcia
 • uszczypnięcia
 • obroty