Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

bootstrap

bootstrap 3 tips and tricks reorder css columns bootstrap lightbox bootstrap theming responsive...

Środkowanie elementu w bloku

środkowanie elementu horyzontalne w position absolute: .element { margin-left: auto; margin-right: auto; left: 0; right: 0; } środkowanie elementu vertykalne w position...

WordPress

global $post - wczytanie globalnej zmiennej post zawierającej informacje o aktualnie przetwarzanym/wyświetlanym wpisie get_permalink($post->ID) - pobiera odnośnik do wpisu o wskazanym...

php

Zmienne: przypisanie wartości: $myVariable="This is my variable"; $myVariable=33; $myVariable=true; $myVariable=(20*5);   Stałe: define("NAME_OF_MY_CONSTANT",...

środkowanie treści w responsywnym kwadratowym bloku

.porto-single-full{ width:50%; float:left; overflow: hidden; padding-bottom: 50%; position: relative; background-color:red; background-position: center center; background-repeat:...

poprzedni / następny post

- z codex WP: <?php get_adjacent_post( $in_same_term, $excluded_terms, $previous, $taxonomy ) ?> Parametr $previous - opcjonalny, przyjmuje wartości true/false: true,...

iframe

element iframe - ramka iframe (pływająca) - pozwala na ładowanie innej strony lub media wewnątrz pojedynczej strony - 'zagnieżdżony kontekst przeglądania' <iframe...

hyperlink a

wartości atrybutu rel w elemencie a: alternate archives author bookmark external first - porządek nawigacji help index - porządek nawigacji last - porządek...

element link

a - odnośnik, odsyłacz, łącze, hiperłącze, link atrybuty elementu link: href - wskazuje zewnętrzny arkusz stylów i ikon media - określa rodzaj medi (ekran, pdf, wydruk) hreflang -...

alternatywne style css

Aby użytkownik za pomocą opcji przeglądarki (widok/style) mógł wybrać dowolny z zaproponowanych styli strony należy użyć alternatywnych styli:   <link...

znaczniki meta

określenie zestawu znaków lista słów kluczowych odświeżanie strony ładowanie innej strony robots nazwa aplikacji opis adres aplikacji wstępne pobieranie medi przed...

znacznik base

pozwala odwoływać się do innych stron względem strony głównej zdefiniowanej w znaczniku base <base href="https://webscene.pl/"> - <link...

kolor

Sposoby zapisu wartości kolorów: kolor rgb procentowo - rgb(r%,g%,b%); wartościami - rgb(255, 255, 255); r-red g-green b-blue   Wartość procentów nie sumuje się i ich...

ikony osadzone jako czcionka

...