Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

dodanie własnego koloru do edytora WYSIWYG

w functions.php dodajemy: function my_mce4_options($init) { $default_colours = '"000000", "Black", "993300", "Burnt orange",...

custom post link current w menu

problem: stworzone custom posty (event) bez kategorii i potrzeba dodania w głównym menu linku do wszystkich postów tak aby był zaznaczony kiedy jest się na stronie wszystkich eventów i...

ACF Date Picker

dodanie daty: <?php $event_date = get_field('date', false, false); if( !empty($event_date) ): ?> <?php echo $event_date->format('l, F j, Y'); ?> <?php endif;...

ACF – Advanced Custom Fields

...

image

ciekawe akcje do PS - zapisanie obrazka dla web, dla retiny x2,...

debagowanie błędów w WP

debagowanie błędów w WP - poprzez zmianę w pliku wp-config.php zapisanie informacji do pliku define('WP_DEBUG', true); define('WP_DEBUG_LOG', true); define('WP_DEBUG_DISPLAY',...

ACF Repeater field

pobranie ilości pól w ACF Repeater field i zamknięcie co 2 boksy w divie/article przez wykorzystanie count(get_sub_field('menu_description')) <?php $fullFields =...

usunięcie defaultowych strzałek w select na IE

aby usunąć defaultowe strzałki z elementu select w przeglądarce ie należy dodać w kodzie: select::-ms-expand { display:...

search only posts

modyfikacja wyszukiwania w standardowym search WP poprzez kod dodany w functions.php: //search only post function SearchFilter($query) { if ($query->is_search)...

dodanie własnych rozmiarów obrazka

dodanie własnych rozmiarów obrazka do listy add media ustawiamy w functions.php //added all registered sizes img add_filter( 'image_size_names_choose', 'ml_custom_image_choose' ); function...

GIT

git init git clone git clone --help git clone adres . - polecenei z kropką na końcu - utworzenie kopii w bierzacym folderze git clone adres - bez kropki na końcu - utworzenie...

Nice form – stylizacja

select bez efektu gradientu -webkit-appearance: none; -moz-appearance: none; appearance:...

Slick slider z custom pagination

slick slider -- $('.home-slider-inner').slick({ slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, arrows: false, appendDots: $(".custom-paging"), fade:...

Pobranie kategorii z acf Taxonomy field

-- <?php $term = get_sub_field('seasonal'); ?> <?php if( $term ): ?> <span><?php echo $term->name; ?></span> <?php endif; ?> <?php $term =...