Custom Post Types

Wyświetlenei wszystkich zdefiniowanych Custom Post Types:

<?php
  $post_types = get_post_types( '', 'names' ); 
  echo '<ul>';
  foreach ( $post_types as $post_type ) {
   echo '<li>' . $post_type . '</li>';
  }
  echo '</ul>';
?>

Wyświetlenie CPT danej strony:

echo get_post_types();
Nie ma jeszcze głosów.
Please wait...