Uprawnienia plików dla WP na FTP

  • foldery oraz podfoldery powinny mieć uprawnienia 755
  • pliki powinny mieć uprawnienia 644