Dev Notes/Blog

Wiedza i inspiracje na temat html, css, javascript, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

parę sposobów na randomowy kolor tła

Fajnie mieć możliwość dodania do wybranego elementu losowego koloru np. tła. Ciekawie sprawdza się to w sliderach z treścią, kiedy każdy kolejny slid ma inne tło. Jednym z rozwiązań...

WordPress – jak sprawdzić czy w treści jest użyty shortcode

Kiedy potrzebujemy zamieścić skrypt, który jest tylko umieszczany wtedy kiedy zamieszczamy konkretny shortcode w treści strony, można skorzystać z funkcji has_shortcode gdzie jako pierwszy...

skróty klawiaturowe w figmie

sift + G - włącza/ wyłącza linię sitaki shift + C - ukrywa / pokazuje...

Dodanie efektu lightbox do natywnej galerii WordPress

Jeśli nie chcemy stosować dodatkowego plugina z efektem lightbox, który doda swój skrypt na każdej stronie możemy zastosować rozwiązanie pozwalające wykorzystać skrypt lightbox i dodać...

WordPress optymalizacja

htaccess – przechowywanie plików w pamięci cache przeglądarki Ustawienia „cachowania” za pomocą modułu mod_expires przez dodanie odpowiednich reguł w pliku .htaccess <IfModule...

ACF Group

Proste pobranie wartości pola Group $field = get_field('hero'); if( $field ): echo $field; endif; Pobranie ID pola Group $field = get_field_object('hero'); echo...

Dodanie tłumaczenia do szablonu strony na systemie WordPress

Aby wprowadzić plik z tłumaczeniami w naszym szablonie strony zbudowanej na Wordpress powinnismy: stworzyć w katalogu szablonu, katalog languages stworzyć odpowiednie pliki zawierajace...

Zliczanie tagów

Niektóre portale społecznościowe mają ograniczoną ilość tagów jakie można zamieścić w wpisie, poniższe pole pozwoli ci na zweryfikowanie ile tagów w tekście już użyłeś. Z...

skróty klawiaturowe na MacOS

⌘ + ⇧ + . (command + shift + kropka) - włącza/wyłącza widok ukrytych folderów/plików ⌘ + ⇧ + 3 (command + shift + 3) - print screen ekranu/ekranów zapisywany zazwyczaj jako .png...

usunięcie dodanych inline styli w WP 6.x

w pliku functions.php dodajemy kod: //Remove Block Library CSS from loading on the frontend function nws_remove_wp_block_library(){ wp_dequeue_style( 'global-styles' ); // Remove...

rozszerzenie dla google fonts o polskie znaki

dodajemy na końcu url =latin-ext <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Libre+Baskerville:wght@400;700&family=Montserrat:wght@200&display=swap=latin-ext"...

modyfikacja głównego wp dla konkretnych taxonomi

function nws_adjust_queries($query) { if ( !is_admin() && is_post_type_archive('oferty') && $query->is_main_query() ) { $query->set('posts_per_page', '1'); $taxQuery =...

dodanie blokowania skryptów w kodzie php dla plugina Cookie Notice

Plugin Cookie Notice (by Hu-manity.co) pozwala na blokowanie nie funkcjonalnych skryptów do czasu wyrażenia na nie zgody, jak np. skrypty google analytics, w kodzie strony możemy to zrobić...

Pobranie listy kategorii produktów z różnymi parametrami

...