Powrót do Dev Notes

Sketch Shortcuts

Insert Artboard – A

Rectangle – R

Oval – O

Text – T

Vector points – V

Zoom – hold Z

Zoom – cmd+

Zoom out – cmd-

Guides – Alt

Group – cmd+G

Ungroup – cmd+Shift+G

Duplicate – cmd+D

Edit – Enter

Color Picker – ctr+C

Presentation Mode – cmd + .

Ustawienie centralnie na wszystkie Artboardy – cmd + 1

Zoom do zaznaczonego elementu – cmd + 2

skopiowanie styli (np fonta) – alt+cmd+C

wklejenie styli – alt+cmd+V

Zaznaczanie warstwy poniżej – zaznaczamy jedną z warstw i klawiszem Tab przemieszczamy się na poniższe

Zaznaczanie warstwy powyżej – zaznaczamy jedną z warstw i klawiszem Shift+Tab przemieszczamy się na powyższe

przenieś na wierzch – cmd+]

przenieś na spód – cmd+[

przeniesienie na pierwszą pozycję – alt+cmd+]

przeniesienie na ostatnią pozcyję – alt+cmd+[

Własne skróty

System Preferences / Keyboard / Shortcuts -> App Shortcuts

  1. dodajemy nowy poprzez button z ikona +
  2. z rozwijanej listy wybieramy aplikację – Sketch
  3. wprowadzamy dokładną nazwę czynności jaka występuje w menu Sketch np jesli chcemy podpiąć skrót do Arrange – Align – Horizontally – wprowadzamy Horizontally
  4. w polu Keyboard Shortcut – wprowadzamy dowolny skrót klawiaturowy
  5. zatwierdzamy przyciskiem Add