Sass – colors

funkcje kolorów w sass

 

Darken & Lighten

$color: #08baba
$colorDarker: darken( $color, 20% )
$colorDark: darken( $color, 10% )
$colorLight: lighten( $color, 10% )
$colorLighter: lighten( $color, 20% )

Saturate, & Desaturate

$color: #08baba
$colorMore: saturate( $color, 20% )
$colorLess: desaturate( $color, 20% )

Adjust-hue

$color: #08baba
$colorAdjust: adjust-hue( $color, 20% )

Adding Alpha Transparency

$color: #08baba
$colorTrans: rgba( $color, .7 )

Adding Alpha Transparency

$color: #08baba