Powrót do Dev Notes

Sass – media queries

zastosowanie mixinów w media queries:

$content-width: 960px

$screen-xs: 480px
$screen-sm: 768px
$screen-md: 992px
$screen-lg: 1200px 

@mixin tiny-screens()
 @media only screen and (max-width: $screen-xs)
  @content

@mixin small-screens()
 @media only screen and (max-width: $screen-sm)
  @content

@mixin medium-screens()
 @media only screen and (max-width: $screen-md)
  @content

@mixin large-screens()
 @media only screen and (max-width: $screen-lg)
  @content

#main
 width: $content-width
 @include medium-screens
  width: auto
  max-width: $content-width
 margin-left: auto
 margin-righ 

css:

#main {
 width:960px;
 margin-left:auto;
 margin-right:auto
}
@media only screen and (max-width: 992px) {
 #main {
  width:auto;
  max-width:960px
 }
}

lub z wykorzystaniem warunków:

sass:

@mixin respond($breakpoint)
 @if $breakpoint == Phone
  @media screen and (max-width: 600px)
   @content

 @if $breakpoint == Tablet-port
  @media screen and (max-width: 900px)
   @content

 @if $breakpoint == Tablet-land
  @media screen and (max-width: 1200px)
   @content

 @if $breakpoint == Big-desktop
  @media screen and (min-width: 1800px)
   @content

html
 font-size: 62.5%
 +respond(Phone)
  font-size: 50%

@media (hover: none)

dla urządzeń dotykowych:


@media only screen and (max-width: $screen-md), only screen and (hover: none)