Sass – dziedziczenie

dziedziczenie, ineritance

dwie ważne zasady:

 1. nie można w ciągu wprowadzać kolejnych class po @extend
 2. klasa musi być zdefiniowana w danym zakresie styli, czyli nie możemy użyć w @media queris {} klasy jako @extend którą zdefiniowaliśmy po za tym @media queris {}

sass:

.error
 color: $colorError

.critical_error
 @extend .error
 border-bottom: 1 solid $colorError

css:

.error,
.critical_error {
 color:#c00c30
}
.critical_error {
 border-bottom:1 solid #c00c30
}

selektory stworzone tylko do tworzenia @extension nie będące żadną 'fizyczną’ klasą w css – %

sass:

%highlight
 background-color: lighten(orange, 10%)

.sub_title
 font-style: italic
 @extend %highlight

h4
 font-size: 30px
 @extend %highlight

css:

.sub_title, h4 {
 background-color:#ffb733
}
.sub_title {
 font-style:italic
} 
h4 {
 font-size:30px
}

 

opcjonalne rozszerzenie, jeśli jest zdefiniowane jest interpretowane, jeśli nie istniej jest ignorowane i nie zwraca błędu – !optional

sass:

.sub_title
 font-style: italic
 @extend %highlight
 @extend .foo !optional

@extend vs @mixin

jeśli te same style zamkniemy w @mixins a nie w @extension otrzymamy więcej powtarzalnego kodu w css

 
sass:

%btn
 border: none
 background-color: $colorAccent
 color: $colorText
 &:hover
  background-color: darken($colorAccent, 0.5)

%btn_min
 height: 20px
 line-height: 20px

.btn_primary
 @extend %btn
 padding: 5px

.btn_secondary
 @extend %btn
 @extend %btn_min
 font-size: 10px

css:

.btn_primary, .btn_secondary {
 border:none;
 background-color:#08baba;
 color:#161616
}
.btn_primary:hover, .btn_secondary:hover {
background-color:#08b8b8
}
.btn_secondary {
 height:20px;
 line-height:20px
}
.btn_primary {
 padding:5px
}
.btn_secondary {
 font-size:10px
}

sass:

@mixin btn
 border: none
 background-color: $colorAccent
 color: $colorText
 &:hover
  background-color: darken($colorAccent, 0.5)

@mixin btn_min
 height: 20px
 line-height: 20px

.btn_primary
 @include btn
 padding: 5px

.btn_secondary
 @include btn
 @include btn_min
 font-size: 10px

css:

.btn_primary { 
 border:none;
 background-color:#08baba;
 color:#161616;
 padding:5px
}
.btn_primary:hover {
 background-color:#08b8b8
}
.btn_secondary {
 border:none;
 background-color:#08baba;
 color:#161616;
 height:20px;
 line-height:20px;
 font-size:10px
}
.btn_secondary:hover {
 background-color:#08b8b8
}