jQuery UI

Widżety:

  • Accordion (interakcja – draggable)
  • Autocomplete (interakcja – droppable)
  • Button (interakcja – resizeable)
  • Datapicker (interakcja – selectable)
  • Dialog (interakcja – sortable)
  • Progress Bar (dla formularzy)
  • Slider
  • Tabs

interakcja biblioteki jQuery IU – do operacji przeciągania i upuszczania

biblioteka jQuery UI oferuje metody rozszerzające podstawowe metody zdarzeń biblioteki jQuery.

Umożliwia animacje tła i kolorów ramki.

Dodatek Easing biblioteki jQuery jest częścią rdzenia biblioteki jQuery UI, co daje możliwość zastosowania bogatych efektów przenikania.

 

Podział biblioteki jQuery UI na mniejsze części za pomocą strony Build Your Download.

Narzędzie ThemeRoller – aplikacja do wyboru czcionek, kolorów i ramek.