Powrót do Dev Notes

automatyczne pętle i łańcuchy wywołań funkcji

  • automatyczne pętle – automatyczna, wbudowana w jQuery funkcja pętli do pobierania elementów
    • $(’myImg img’).show();
  • łańcuchy wywołań funkcji – zapisanie kilku wywołań funkcji jQuery jedno za drugim z symbolem kropki (.)
    • $(’#myElement’).width(250).height(250).text(’hello!’);