formularze w jQuery

Wykorzystanie datalist – lista sugerowanych pozycji.

<script type="text/javascript">
 FormWeb=new Object();
 FormWeb.goForm=function(){
  var mountain = document.myForm.summit.value;
  alert(mountain)
 }
</script>

<datalist id="myMountains">
<option value="Mount Everest Mountain in Asia" label="Everest">
<option value="Mount Kilimanjaro Mountain in Tanzania" label="Kilimanjaro">
<option value="Mount Denali Mountain in Alaska" label="Denali">
</datalist>


<form name="myForm">
 <label>Your Mountain:</label>
 <input type="text" list="myMountains" name="summit">
 
 Summary:
 <input type="button" name="submit" value="Show" onClick="FormWeb.goForm()">
</form>

 

Pluginy jQuery wspomagające działanie opcji HTML5:

Magicsuggest – funkcja autouzupełniania

elastyczna lista rozwijana (combobox) z funkcją autouzupełniania. Jej funkcje:

 

Opcje uzupełnienia listy rozwijanej danymi:

 <link href="_css/magicsuggest.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="_js/magicsuggest-min.js" type="text/javascript"></script>

 <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
   var jsonData = [];
   var mountains = 'Everest,Aconcagua,Denali,Kilimanjaro,Vinson,Blanc,Kosciuszko'.split(',');
    for(var i=0; i<mountains.length; i++) jsonData.push({id:i,name:mountains[i]});
    var city = $('#field-mountain').magicSuggest({
     data: jsonData,
     resultAsString: true,
     maxSelection: 1,
     maxSelectionRenderer: function(){}
    })
  });
 </script>

<label for="field-mountain">Mountain: </label>
<input id="field-mountain" type="text"/>

Pickadate – wybór daty i czasu

pozwala na stworzenie własnego interfejsu niezależnego od przeglądarki czy urządzenia.

Zawiera wiele opcji:

 <link href="_css/themes/default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="_css/themes/default.date.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="_css/themes/default.time.css" rel="stylesheet" type="text/css">

  <label>Pick a date and time</label>
  <input class="datepicker" type="text" placeholder="Enter the date">
  <input class="timepicker" type="text" placeholder="Enter the time">

 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.0.min.js" type="text/javascript"></script>
 
 <script src="_js/picker.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="_js/picker.date.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="_js/picker.time.js" type="text/javascript"></script>

 <script type="text/javascript">
  $('.datepicker').pickadate();
  $('.timepicker').pickatime()
 </script>

 

Blokowanie wielokrotnego przesyłania formularzy

pozwala wyłączyć kolejne przesyłanie danych z formularza oraz zmienić treść buttonu na informację o przesyłaniu danych:


$('#formID').submit(function(){
 $('input[type=submit]').prop('disabled', true);
});

$('#formID').submit(function(){
 var submitButton = $(this).find(':submit');
 submitButton.prop('disabled', true);
 submitButton.val('transfer in progress')
});


$('#haveNoChildren').click(function(){
 $('#children input').prop('disabled', true).css('backgroundColor', '#ccc');
 $('#children label').css('color', '#bbb');
});
$('haveChildren').click(function(){
 $('#children input').prop('disabled', false).css('backgroundColor', '');
 $('#children label').css('color', ''); 
});

Tooltipster – podpowiedzi – tooltip

pojawia się po umieszczeniu kursora myszy na danym elementem i wyświetla dodatkowe informacje w osobnym okienku.

 

IdealForms

tworzenie responsywnych formularzy

#form #jQuery

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.