przydatne metody jQuery

  • .offset().top – odległość wskazanego elementu od topu okna przeglądarki
	setMarginTopContent: function() {
		var $fromTop = $('.added-box .post-box').offset().top;
		$('.page .page-content, .post-type-archive .page-content').css('margin-top', $fromTop);
	}

należy wywołać funkcję w $(document).ready(function() {} oraz w zawartym w nim $(window).resize(function () {}

  • .outerHeight() – pobiera wysokość elementu wraz z padingiem i borderem

 

  • length – podaje liczbę elementów w obiekcie jQuery, zastępuje metodę .size() od wersji jQuery 1.8
$("button").click(function(){
    alert($("li").length);
});