elementy html

elementy html blokowe:

  • <div>
  • <h1> – <h6>
  • <p>
  • <form>

elementy html liniowe:

  • <span>
  • <a>
  • <img> – należy zawsze podawać atrybut alt i definiować wielkość zamieszczanego obrazu (width, height), redukujemy dzięki temu migotanie podczas ładowania strony, przeglądarka przy podanych wymiarach może zarezerwować miejsce dla obrazów zanim je załaduje.