Powrót do Dev Notes

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP:

Custom fields – wstawione Pola:

offers_internet – jako Repeater

pola podrzędne:

related_page –  jako post_object

text – jako textarea

 

kod na stronie do wyświetlenia:

<div class="content cfix">
 <article>
  <div class="inner i-clear">
   <?php $post_object = get_field('offer_internet',12);?>
    <h2><?php echo get_the_title($post_object->ID); ?></h2>
   <?php wp_reset_postdata(); ?>
  </div>
 </article>
   
 <?php if(have_rows('offers_internet',12)): ?>
 <?php while(have_rows('offers_internet',12)): the_row();?>
 <article>
  
  <?php if(get_sub_field('related_page')): ?>
  <?php $post_object = get_sub_field('related_page');?>
  <div class="inner">
   <h3><a href="<?php echo get_permalink($post_object->ID); ?>" title="<?php echo get_the_title($post_object->ID); ?>"><?php echo get_the_title($post_object->ID); ?></a></h3>
   <p><?php the_sub_field('text'); ?></p>
  </div>
  <?php wp_reset_postdata(); ?>
  <?php endif; ?>
  
 </article>
 <?php endwhile; ?> 
 <?php endif; ?>
</div>

 

lub

panel WP:

Custom fields – wstawione Pola:

offers_list_home – jako Repeater

pola podrzędne:

one_offer –  jako post_object

 

kod na stronie do wyświetlenia:

 <!-- Main offers -->
 <div class="grid-offer-home cfix"> 
 <?php if(have_rows('offers_list_home',5)): ?>
 <?php while(have_rows('offers_list_home',5)): the_row();?> 

 <?php $post_object = get_sub_field('one_offer');
 if( $post_object ): 
 $post = $post_object;
 setup_postdata( $post ); ?>
 
 <div class="box-offer">
 <figure class="effect-oscar"> 
 <?php $image = get_field('foto_list', $post_object->ID); ?>
 <img src="<?php echo $image['url']; ?>" alt="<?php echo $image['alt']; ?>" />
 <figcaption>
 <h2><?php echo get_the_title($post_object->ID); ?></h2>
 <a href="<?php echo get_permalink($post_object->ID); ?>" title="<?php echo get_the_title($post_object->ID); ?>">Zobacz więcej</a>
 </figcaption> 
 </figure>
 </div> 
 <?php wp_reset_postdata(); ?>
 <?php endif; ?>

 <?php endwhile; ?> 
 <?php endif; ?>
 <?php wp_reset_query();?> 
 </div><!-- //Main offers -->

t