Powrót do Dev Notes

pobranie nazwy kategorii przez custom fields – taxonomy

w polu custom fields taxonomy odznaczamy single term object:


<?php $term = get_field('taxonomy_field_name');
if( $term ): ?>

	<h2><?php echo $term->name; ?></h2>
	<p><?php echo $term->description; ?></p>

<?php endif; ?>