pobranie pola custom fields

<?php the_field(’name’); ?>

<?php echo get_field(’name’);?>

<?php echo get_field(’name’, ID);?>

<?php if(get_field(’name’)): ?><h2><?php the_field(’name’); ?></h2><?php endif; ?>

 

pobranie ze sprawdzeniem czy pole ma wartość:


<?php if(get_field('copyright')): ?>
<?php the_field('copyright');?>
<?php endif; ?>

 

Pobranie wartości ACF Radio:


<?php if( in_array( 'code', get_field('technology') ) ){ ?> <img src="images/icon-code.png" alt="code"/><?php } ?>
<?php if( in_array( 'html5', get_field('technology') ) ){ ?> <img src="images/icon-html.png" alt="html5"/><?php } ?>   
<?php if( in_array( 'css3', get_field('technology') ) ){ ?> <img src="images/icon-css.png" alt="css3"/><?php } ?>


<?php if (get_field('style') == 'full') { ?>
<div id="full"><?php the_field('box_text'); ?></div>
<?php } else if (get_field('style') == 'half') { ?>
<div id="half"><?php the_field('box_text'); ?></div>
<?php } else { ?>
<div id="wide"><?php the_field('box_text'); ?></div>
<?php } ?>


<?php $cf = get_fields(14); ?><div class="contact_details">
	<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/ico_tel.png" alt="Ikona telefon" />
	<?php echo $cf['telefon']; ?>
	<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/ico_mail.png" alt="Ikona mail" />
	<?php echo $cf['email']; ?>
	<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/ico_adr.png" alt="Ikoan adres" />
	<?php echo $cf['adres']; ?>
</div>

TRUE/FALSE


<?php if( get_field('name', 'options')){ get_template_part('sidebar_box'); } ?>

#ACF #Wordpress

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.