dołącznie pliki z funkcjami php

dołącznie pliki z funkcjami php za pomocą: require_once 'dev_utils.php’;