Powrót do Dev Notes

Wyświetlenie danych z tablicy


<?php
//Tworzymy przykładową tablice
$tablica = <a href="http://funkcje.net/view/4/1935/index.php?search=array">array</a>("Jan","Maria","Józef");
//pobieramy ilość elementów  w tablicy
$ile = <a href="http://funkcje.net/view/4/1935/index.php?search=count">count</a>($tablica);
//Wyświetlamy dane z tablicy w kolumnie jeden pod drugim
for ($i=0; $i <$ile; $i++)
{
<a href="http://funkcje.net/view/4/1935/index.php?search=echo">echo</a> $tablica[$i].'<br />';
}
?>

php