Powrót do Dev Notes

navigator.appVersion

navigator.appVersion – informację o sprzęcie używanym do wyświetlania strony


<script type="text/javascript">
 var envir=navigator.appVersion;
 envir=envir.substring(5,11);
 var imageNow=new Image();
 var showNow;
 function showImage(){
  if(envir=="iPhone" || envir=="iPhon"){
   showNow="images/minWebImage.png";
  } else {
   showNow="images/WebImage.png";
  }
  imageNow.src=showNow;
  document.pic.src=imageNow.src;
 }

</script>

<figure><img src="images/WebImage.png" name="pic" alt=""></figure>