mobile website

w sekcji header


<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1">

 

style:


/* ____________________ Responsive Style ____________________ */

@media (min-width: 1010px) and (max-width: 1570px) {

}

@media (max-width: 1020px) {

/* ___________________ OFFER ___________________ */

.container, .container-min{
width:95%;
}
.text-container{
width:85%;
}
.container-full{
width:100%;
}

ie Mobile


<!--[if gt IE 5.5]>
<link href="${ocdn.getUrl/9'iemobile.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<![end]-->

(17 defaultowych fontów, rozwiązany problem z szerokościami, inaczej wyświetlającymi się cieniami)

 

Android

Funkcja sprawdzająca czy użytkownik przegląda serwis na natywnej przeglądarce systemu Android (aplikacja internet)


function(){
var $nua = navigator.userAgent;
return(($nua.indexOf('Mozilla/5,0') > -1 && $nua.indexOf('Android') > -1 && $nua.indexOf('AppleWebKit') > -1 && !($nua.indexOf('Chrome') > -1))
};