Powrót do Dev Notes

Git system kontroli wersji

Git system kontroli wersji – śledzi zmiany dokonywane na plikach.

 

download

instalacja na mac, instalacja na win

na mac niektóre polecenia trzeba uruchomić jako super admin czyli wpisujemy: sudo git push

 

VCS – Version Control System – system kontroli wersji
CVCS – Centralized Version Control System – scentralizowany system kontroli wersji
DVCS – Distributed Version Control System – rozproszony system kontroli wersji

 

zalety

 • kopia pełnego repozytorium
 • możliwe wykorzystanie hierarchicznego modelu (schematu) pracy
 • zmiany jako zestaw migawek (snapshots) – commit – obraz wszystkich plików w danym momencie (w przypadku braku zmian w danym pliku, git przechowuje referencję do jego ostatniej, zmodyfikowanej wersji)
 • szybki dostęp do historii, całość danych znajduje się na lokalnym komputerze
 • wbudowany mechanizm spójności danych – kontroluje zmianę każdego pliku i wyznacza sumę kontrolną przed zapisem (jako skrót SHA-1)

 

obszary pracy

 • working directory
 • staging area
 • commit

 

 

polecania

 1. wysokopoziomowe
 2. niskopoziomowe
 • git init – tworzenie nowego repozytorium
 • git –help – pomoc
 • git –version
 • gitk – graficzna osbługa gita
 • config
  • git config user.name „Agnieszka” – ustawia nazwę użytkownika
  • git config user.email hello@webscene.pl
  • git config color.ui true – informacje wyświetlane w kolorze
  • git config user.name – podaje nazwę użytkownika
 • git status – info
 • add
  • git add name.html – dodanie pliku do śledzenia do staging area
  • git add . – dodanie wszystkich zmienionych plików do staging area
  • git add -p name.html
  • git add –all – dodanie wszystkich plików do staging area
 • git rm –cached name.html – usuniecie pliku zapisanego w staging area
 • commit
  • git commit – zacommitowanie zmian
  • git commit -m „adding …” – z komentarzem
  • git commit -am „adding …” – jeśli pliki były dodane i nie są untracked
 • checkout
  • git checkout — <file> – odrzucenie zmian w katalogu roboczym
  • git checkout commit_name — name.html – przywrócenie wersji podanego pliku ze wskazanego commita
  • git checkout HEAD — name.html – ostatni commit
  • git checkout branch_name – przejście na wskazaną gałąź
  • git checkout -b branch_name – dodanie nowej gałęzi i przejście na nią
 • log
  • git log – jakie commity zostały zapisane – q – zamknięcie wyświetlania, j – następne, k – poprzednie
  • git log –oneline – wyświetla logi po jednej linice
  • git log –oneline –graph – wyświetla logi w jednej linice i pokazuje zaleznosci
  • git log –all –oneline
 • merge
  • git merge master – połączenie obecnej gałęzi ze wskazaną master
  • git merge –abort – przerwanie merg’a
 • diff
  • git diff name/name.html – porównanie zmian konkretnego pliku
  • git diff commit_name — name/name.html – porównanie zmian konkretnego pliku ze wskazanym commitem
  • git diff HEAD – pokazuje zmiany względem ostatniego zapisanego commita
 • branch
  • git branch – wyświetla gałęzie z zaznaczeniem aktywnej
  • git branch -b name – dodanie nowej gałęzi i przejście na nią
  • git branch branch_name – tworzenie nowej gałęzi
  • git checkout -b branch_name – dodanie nowej gałęzi i przejście na nią
  • git branch -d name – usuniecie danej gałęzi

 

cached – zapisany w staging area

Clear cache:

git rm -r –cached .
git add .
git commit -am 'git cache cleared’

 

komunikaty

 • untracked files – pliki nie śledzone przez Git’a

 

poziomy

 • system – najwyższy, dla wszystkich użytkowników w systemie
 • globalny – dla danego użytkownika
  • git config –global user.name „Agnieszka”
 • lokalny – dla konkretnego repozytorium
  • git config user.name „Agnieszka”

 

Korzystając z konsoli git mamy dostępne linuksowe polecenia plikowe jak: cat, find, grep, wc.

.gitignore

*.txt

!readme.txt

directory_name

 

Kolorowanie wyświetlanych informacji

 

http://ndpsoftware.com/git-cheatsheet.html

https://git-scm.com/book/pl/v1/Podstawy-Gita-Praca-ze-zdalnym-repozytorium

http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.pl.html

http://blog.piotrnalepa.pl/2013/05/19/git-podreczny-zestaw-niezbednych-komend-dla-kazdego-webdevelopera-i-nie-tylko/

https://www.atlassian.com/git/tutorials/setting-up-a-repository/git-config

wstęp do gita

git system kontroli wersji